Personlige verktøy

Historie

16- og 1700 tallet

Fra Hvaltjern, Varsjøen og Heia renner Varåa.  Langs denne åa lå et av Fet kommunes tidligste og største industrier.  På 1600 og 1700 tallet ga sager og kverner mange arbeidsplasser her.

1800 tallet

Rundt år 1850 hørte det ca. 40 bebodde plasser og gårder til bruket. Varåbruket var eid av forskjellige Christiana-borgere og handelshus opp gjennom hundreårene.  Grosserer Hans Gulbrandsen solgte ut flere av gårdene på 1800  tallet.  I 1873 kjøpte grosserer og senere konsul Anders O. Haneborg bruket.  Han skapte ny og stor virksomhet langs Varåa.   Tidlig i 1880 åra bygde han et tresliperi i Trollhølet. I år 1890 bygde han et tresliperi nederst i Varåa. Det er dette som er avbildet (teglesteinshuset-sliperi i dag mølla).

1900 tallet

I 1906 solgte solgte A.O. Haneborg bruket til Thorvald Moss. Fet Kommune kjøpte deretter Varåbruket. Kommunen beholdt skogeiendommene, men solgte unna gårdene og plassene. Arnt Julius Quille kjøpte industrianleggene med fallrettigheter i 1916. Han startet i 1919 mølle nederst i Varåa, i det gamle tresliperiet. Senere startet han også metallverksted. Warå Mølle AS drives fortsatt som mølle og kornmottak.

I dag

Bedriften eies nå av 4 generasjon Quille: Morten Quille